ثبت شرکت صرافی

 

 | ثبتت شرکت ها |  ثبت شرکت با مسئولیت محدود |  ثبت شرکت

ثبت شرکت های صرافی

صرافی‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:

1- صرافی‌هایی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی است.


2- صرافی‌هایی که فقط  مجوز خرید و فروش نقدی ارز را دارند و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی‌ها غیر قانونی است.
 


• تذکر 1:صرافی‌ها نمی‌توانند شعبه تاسیس کنند.
• تذکر 2: برای ثبت شرکت‌های صرافی مجوز بانک مرکزی الزامی‌ست.
• تذکر 3: حداقل سرمایه جهت صرافی‌های نوع اول پنجاه میلیارد ریال و صرافی‌های نوع دوم دویست میلیارد ریال تعیین گردیده است که می‌بایست تماماٌ به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.
• تذکر 4: تاسیس صرافی (نوع یک و دو) چنانچه توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد فقط در قالب شرکت‌های تضامنی و در غیر این صورت توسط موسسات اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.

 

مراحل ثبت شرکت صرافی

مراحل ثبت شرکت صرافی:
انعقاد قرارداد
تهیه مدارک لازم
مشاوره با سامانه
امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز
طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت‌ه